Voltar ao inicio

Formación

Profesorado

Materias

Horarios

Formación de calidade

Só os licenciados en Escolas Superiores de Arte Dramática dan clases nas escolas de Xerpo aínda que tamén so profesionais con refutada experiencia no eido escénico.

Infantís:

Adultos:

Outras (>16):

  • Caracterización
  • Actividades Circenses
  • Monográficos

Luns

Premium (14-17)

de 18 a 19:30h.

 

Commedia dell'arte

de 20:30h a 22:30h

Mércores

Mezzo (10-13)

de 18h a 19:30

 

Interpretación I

de 20:30h a 22:30h

 

Martes

Picolo (5-9)

de 18h a 19:30h

 

Interpretación II

de 20h a 22h

Xoves

Interpretación III

de 19h a 21h

 

Teatro INestable

de 21:30h a 23h

Materias

Interpretación I, II e III

Tres materias que son unha soa en distintos niveis, por iso é necesario superar a primeira para chegar á seguinte. Entre os temas que se tratan nos cursos destacan:

Control postural

Vogalización

Expresión

Expresividade

Movemento

Control espacial

Escoita activa

Dramaturxia activa

Comprensión de textos

Interpretación

Deshinibición

Pero hai moitos outros temas que non destacamos como a diversión, o compañerismo, o compromiso, a complicidade e un longo etcétera do que só se pode saber probando unha clase de balde.

Grupos infantís

Estes tres grupos divídense por idades, a partires dos 5 anos comezan a ter conciencia do xogo con obxectivos e a ter a concentración necesaria para poderen acadar os obxectivos, como:

Coñecer o seu corpo

Deshinibición

Coñecer o espazo teatral

Coñecer as especialidades artísticas que compoñen unha obra de teatro

Montar unha obra de teatro

Relación entre a escrita, a lectura e o xogo actoral

Romper as barreiras entre traballo e entretenemento

Para acadar estes obxectivos destacados valémonos de xogos e actividades artísticas (dende a pintura ata a escritura) adaptados a cada grupo de idade.

Rúa Pérez Leirós, 3

vcard

986 331 622

voltar ao inicio